WORKSHOP NACHTFOTOGRAFIE
Amsterdam Light Festival

Nachtfotografie: heel erg leuk om te doen!

Lijkt het je leuk goede en scherpe nachtfoto’s te maken?
En vind je het een goed idee dat te combineren met een bezoek aan het prachtige Amsterdam Light Festival dat dit jaar mag rekenen op tienduizenden bezoekers?

Kom dan naar onze workshop nachtfotografie! Bij deze workshop leren we je alle tips & trucs om zowel uit de hand als op statief perfecte foto’s te maken bij weinig licht. Dat onder de knie krijgen komt in deze tijd van het jaar (waarin de dagen korter worden) altijd van pas!

Tijdens deze workshop leer je goede en scherpe nachtfoto’s te maken. Je leert hoe je ISO en Autofocus zo goed mogelijk gebruiken kunt voor fotografie met weinig licht.
En als kers op de taart leren we je om zelf je eigen lichtkunstwerk te maken: je krijgt namelijk een korte introductie van Light-painting fotografie.

 • Uitleg over nachtfotografie door een officiële Nikon trainer

 • Onder begeleiding van deze trainer prachtige foto’s leren maken

 • Deze workshop start in de pop-up Store van Peak Design: je krijgt tijdens de workshop korting op een aantal peak design producten
Boek nu voor slechts €35,00!

Het Programma

 • 17:00    Ontvangst bij de pop-up store van Peak Design, inclusief koffie.

 • 17:10    Theorie door Nikon trainer gegeven

 • 18:00    Wandeltocht langs een aantal sculpturen

 • 20:30   Tijdens het programma een demo Light Painting

 • 21:00    Einde programma

 De volgende items heb je nodig voor deelname aan deze workshop:
 • Een Nikon Spiegelreflexcamera (bijv. Nikon D3000 of hoger)
 • Een lege geheugenkaart
 • Een opgeladen batterij
 • Het bewijs van deelname (email op telefoon of papier)
 • Een (evt. klein) statief, om je camera stevig neer te zetten. Je gaat immers met lange sluitertijden fotograferen.
 • Warme kleding! Je staat namelijk soms langere tijd stil voor die éne foto
 • Zin om te leren en foto’s te maken!

De Nikon Nachtfotografie workshop @ Glow 2017 is bedoeld voor jou als beginnende of licht gevorderde spiegelreflexgebruiker.

Op een prettige en makkelijke manier krijg je eerst een korte introductie in de begrippen sluitertijd, ISO-gevoeligheid en diafragma. Het kennisniveau hiervan is ‘basis’ en dus voor iedereen goed te volgen.

Daarna leren we je hoe je met een Nikon spiegelreflex goed kan fotograferen met weinig licht en hoe je creatieve beelden kan maken met licht. We maken een wandeling van ongeveer 1,5 tot 2 uur door Eindhoven waarbij we een deel van het GLOW lichtfestival bezoeken. Daarnaast krijg je een korte introductie in Light-painting. Bereid je voor op een leuke avond!

Glow 2017 is een gratis toegankelijk festival. Het bedrag van €39,99 betaal je aan Nikon School en daarvoor ontvang je naast toegang voor de workshop tevens een cadeaubon van €20 te besteden bij City Foto Eindhoven aan Nikon accessoires.

Dat kan! We verzoeken je vriendelijk in dat geval 2 tickets te bestellen.

De cadeaubon van €20 ontvang je indien je daadwerkelijk deelneemt en aanwezig bent bij de workshop nachtfotografie. Je ontvangt de cadeaubon tijdens de workshop, hiervoor zijn geen verdere vereisten. Echter: de cadeaubon wordt nimmer van te voren of na afloop van de workshop uitgegeven. De cadeaubon is te besteden bij City Foto Eindhoven bij aankoop van Nikon accessoires.

Helaas, voor wat betreft de workshops nachtfotografie welke tijdens Glow 2017 gegeven worden is dat niet mogelijk.

U bent van harte welkom om 18:00 in de winkel van City Foto Eindhoven

Dat kan, maar we raden het niet echt aan. De workshops richten zich echt op spiegelreflexcamera’s. De theorie heeft dan ook geen betrekking op compactcamera’s of de Nikon 1 modellen.

De workshops worden gegeven door zeer ervaren Nikon fotografen/trainers.

De Glow workshops zijn geschikt voor beginners. Er is dan ook geen basiskennis vereist.

Dat kan, met in acht name van de volgende voorwaarden:

Wil je verplaatsen of wijzigen? Het verplaatsen of wijzigen van de workshop is eenmalig mogelijk mits je de wijziging méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk aan Nikon School doorgeeft. Het verplaatsen van de datum van deelname is enkel mogelijk wanneer er nog vrije plaatsen zijn voor de workshop nachtfotografie tijdens Glow 2017.

Wil je annuleren? Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien je de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop per email aan Nikon School doorgeeft.
Vermeld bij de annulering uitdrukkelijk welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals: locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. De restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School.

Let op: indien je deze workshop nachtfotografie ‘Glow 2017’ annuleert na het verstrijken van bovengenoemde termijn zal het recht op geld terug vervallen.
Dit omdat Nikon en Nikon School kosten maken voor het bespreken van locaties, trainers en/of andere zaken.
Tevens kan er geen aanspraak gemaakt worden op de cadeaubon van €20,- , tenzij u besluit alsnog deel te nemen aan de betreffende workshop.

Wil je meer weten over annuleren? Klik dan op het tabblad ‘Workshop Voorwaarden’

Algemene Voorwaarden Nikon School Workshops, Amsterdam, 23 januari 2017

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden Nikon’s Nikon School Workshops, georganiseerd door Learn to Inspire Events in samenwerking met Nikon Netherlands. De samenwerking tussen Learn to Inspire Events en Nikon Netherlands wordt hierna ‘Nikon School’ genoemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nikon School en de deelnemers aan de Nikon Nikon School Workshops.

1.1 Inschrijving vindt plaats via de website (www.nikonschool.nl) middels het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier.

1.2 Nikon School behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, onder andere, op grond van:
a. onvoldoende plaatsingsmogelijkheden;
b. artikel 7 lid 1;
c. niet (tijdige) betaling van het inschrijvingsgeld;
d. onvoldoende inschrijvingen.

1.3 De Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) heeft bepaald dat de 14 dagen durende bedenktermijn met betrekking tot internetaankopen niet geld voor diensten die betrekking hebben op vrijetijdbesteding. Nikon School volgt deze regelgeving.
Voor de deelnemer betekent dit dat indien de deelnemer een boeking voor een Nikon Nikon School Workshop doet via www.nikonschool.nl, deze boeking, na ontvangst van betaling door Nikon School, onherroepelijk, definitief en niet te annuleren is behoudens uitzonderingen genoemd in artikel 1.4.

1.4 Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien een deelnemer de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang schriftelijk aan Nikon School doorgeeft. De deelnemer dient hierbij uitdrukkelijk te vermelden welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. Restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School. Vouchers of kortingsbonnen worden nooit gerestitueerd.

1.5 Van de in artikel 1.4 genoemde annuleringsmogelijkheid kan per deelnemer slechts éénmalig gebruikt worden gemaakt. Indien de deelnemer besluit de workshop om te laten zetten naar een andere datum dan kan de workshop niet een extra keer worden geannuleerd. De annuleringsmogelijkheid is eveneens slechts eenmalig geldig per deelnemer wanneer Nikon School het inschrijfgeld heeft gerestitueerd aan de deelnemer en de deelnemer dezelfde soort workshop op eigen gelegenheid nogmaals boekt.

1.6 Indien de in artikel 1.4 genoemde annuleringstermijn is verstreken zal er nimmer worden overgegaan tot restitutie van het inschrijfgeld. Nikon School attendeert de deelnemer erop dat de Nikon School Workshops tegen kostprijs worden aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Nikon School Workshop concept. Na de genoemde termijn heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken etc welke een kosteloze annulering onmogelijk maken.

1.7.1 Nikon School realiseert zich dat in geval van overmacht of ziekte een deelnemer mogelijk niet kan deelnemen aan een Nikon School Workshop. Tegelijkertijd heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken enz. Dit terwijl dit soort workshops tegen kostprijs wordt aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Nikon School Workshop concept.
1.7.2 De motivatie van artikel 1.7.1 in acht nemende wordt de deelnemer het volgende aangeboden: indien de deelnemer verhinderd is door de in artikel 2.2. genoemde uitzonderingen mag de deelnemer deze tegen gereduceerd tarief opnieuw een ticket aanschaffen voor een Nikon Nikon School Workshop.
1.7.3 Indien de deelnemer verhinderd is door een andere reden dan in artikel 2.2 genoemde redenen zal alleen in gevallen van ernstige overmacht of ziekte door Nikon School worden overgegaan tot dit aanbod. De beoordeling hiervan gebeurt door Nikon School.
1.7.4 Indien de workshop is geboekt door middel van een voucher of kortingscode geldt dit aanbod niet.
1.7.5 Per 2017 is dit gereduceerde workshoptarief 50% van de originele adviesprijs van de Nikon School Workshop.

1.8 Indien Nikon School heeft vastgesteld dat de artikelen onder 1.7 van toepassing zijn, zal een kortingscode die aanschaf van een gereduceerd ticket mogelijk maakt per e-mail worden verzonden aan de deelnemer via het bij Nikon School bekende e-mail adres. De betreffende code is slechts eenmalig te gebruiken en wordt slechts één keer verzonden per deelnemer.

1.9 De deelnemer dient bij inschrijving het serienummer van de camera te vermelden. Per serienummer mag slechts 1 deelnemer zich inschrijven voor een workshop.

2.1 De deelname kan niet tussentijds worden beëindigd door de deelnemer, behoudens de uitzondering die staat vermeld in artikel 2.2.

2.2 De deelnemer kan de workshop beëindigen wegens langdurige ziekte aangetoond door een doktersverklaring (zwangerschap valt niet onder ziekte). Beëindiging kan plaatsvinden met ingang van het einde van de maand waarop de doktersverklaring per aangetekende brief door ons is ontvangen. Uit de doktersverklaring moet duidelijk blijken dat de deelnemer langdurig (mimimaal twee maanden) niet aan de workshop kan deelnemen. In bovengenoemd geval wordt door Nikon School bepaald of er over wordt gegaan tot terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld, of dat de workshop op een nader te bepalen tijdstip moet worden vervolgd.

3.1 Workshops worden conform een rooster uitgevoerd.

3.2 Nikon School behoudt zich het recht voor tussentijdse roosterwijzigingen aan te brengen of in uitzonderingssituaties (ter beoordeling van Nikon School) workshops naar een van haar andere locaties te verplaatsen.

3.4 Nikon School, Nikon Netherlands en Learn to Inspire Events alsmede de door hen ingeschakelde trainers zijn niet aansprakelijk voor kosten, ontstaan als gevolg van workshopuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van workshops naar een andere locatie.

4.1 De prijzen van de workshops worden vooraf vastgesteld en gepubliceerd op de website van Nikon School. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van acties, veranderende kosten ten aanzien van de uitvoering en andere oorzaken. Nikon School verleent geen compensaties ten gevolge van prijsschommelingen of prijswijzigingen.

4.2 Betaling geschiedt uitsluitend via de website (www.nikonschool.nl). Betalingen in contanten worden niet geaccepteerd.

4.3 Bij niet-tijdige betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan de advocaat van Nikon Netherlands. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de deelnemer.

4.4 Terugbetaling van inschrijfgeld is niet mogelijk, behoudens de uitzonderingen in art. 2.2

Lesmateriaal van Nikon School dan wel de door haar ingeschakelde docenten is auteursrechtelijk beschermd en blijft eigendom van Nikon School c.q. haar docenten. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen studie is verboden en mag niet aan derden worden verstrekt noch worden verkocht of gekopieerd of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld per email aan Nikon School.

7.1 Een deelnemer aan de workshop kan de toegang tot de workshop worden ontzegd indien hij of zij ontoelaatbaar gedrag vertoont, zoals vernieling, mishandeling (zowel lichamelijk als geestelijk) en ordeverstoring. Of er sprake is van ontoelaatbaar gedrag is ter beoordeling door Nikon School, dan wel haar docenten.

7.2 De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ingeval van art. 7 lid 1 blijft onverminderd bestaan.

7.3 Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochures verstrekte informatie (waaronder namen van docenten, tijden, inschrijfgelden en curricula). Nikon School behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

Nikon School, dan wel de door Nikon School ingeschakelde docenten of werknemers van Nikon School zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemers lijden als gevolg van of verband houdend met deelname aan de Nikon Nikon School Workshop(s).

Een deelnemer kan schriftelijk klachten kenbaar maken. Deze worden afgewikkeld conform de hiervoor geldende klachtenprocedure.

Heb je al zin om mee te doen met een Nachtfotografie Workshop? Je bent van harte welkom op de volgende dagen:

[fusion_events cat_slug=”nikon-school-specials” number_posts=”4″ columns=”4″ picture_size=”auto” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]