Nikon Create & Explore Workshop

Aan de slag!

De Nikon Create & Explore is een perfecte manier om onder begeleiding van een fotograaf / trainer jouw Nikon camera écht te gebruiken in de praktijk. Samen gaan we aan de slag om leuke en originele foto’s te maken.

Geschikt voor enthousiastelingen!

De workshops zijn voor iedereen die de zijn fotografie vaardigheden wil verbeteren. Je leert in deze workshop Diafragma, Sluitertijd en ISO-gevoeligheid op een hoger niveau gebruiken. Ook autofocus, witbalans en RAW fotografie worden gedemonstreerd en uitgelegd.

Wat gaan we doen tijdens de Create & Explore Workshop?

 • Alleen maar praktijk! Deze workshop bestaat voor 100% uit praktijkles. Je bent dus écht de volledige workshop aan het leren.

 • Onder begeleiding van een ervaren fotograaf experimenteer je er op los. Je leert op gevorderden niveau fotograferen!

 • Je krijgt hele leuke en praktische tips over het fotograferen met Diafragma, Sluitertijd en ISO gevoeligheid

 • De workshop wordt gegeven op leuke plekken. Wij zorgen ervoor dat je echt creatief bezig kunt zijn tijdens deze workshop!

 • We adviseren een kleine basiskennis fotografie als aanvangsniveau voor deze workshop. Bijvoorbeeld de Nikon Quick Start!

 • Na afloop heb je het gevoel dat ‘puzzelstukjes’ op zijn plaats zijn gevallen heb je meer vertrouwen in je fotografie skills.

 De volgende items heb je nodig voor deelname aan een Create & Explore Workshop:
 • Jouw Nikon camera en objectieven
 • Enige ervaring met de PSAM stand op je camera
 • Een lege geheugenkaart
 • Een opgeladen batterij
 • Het bewijs van deelname (email op telefoon of papier)
 • Zin om te leren en foto’s te maken!

De Create & Explore Workshop is bedoeld voor de spiegelreflexgebruiker die graag nóg meer uit zijn camera haalt.

In deze workshop staat de praktijkervaring centraal. We leggen je met veel plezier nieuwe technieken uit en geven tips voor het maken van originele en creatievere foto’s. Het voordeel: je kan het metéén toepassen. Je zult namelijk de volle 4,5 uur je camera gebruiken. We maken net als bij onze Quick Start Workshop gebruik van heldere en simpele taal die voor iedereen te volgen is.

We geven de workshops op diverse locaties. Wat je precies gaat doen lees je in de beschrijving bij de locatie. Alle locaties zijn door ons geselecteerd omdat ze voldoen aan onze eisen voor een perfecte workshop locatie. Daarom leer je op elke locatie evenveel.

Samengevat: Bereid je voor op een leuke, creatieve en leerzame dag!

Een workshop duurt ongeveer 4,5 uur. Gedurende deze tijd ben je de hele tijd aan het leren! Er is dan ook geen theorieles: alle informatie, kennis, tips en trucs zitten al verwerkt in de praktijksituaties.

We raden je aan om mee te doen als je van expirimenteren houdt. Om te zorgen dat alle deelnemers enigszins hetzelfde
aanvangsniveau hebben willen we graag dat je enige ervaring hebt met de PSAM stand.  Twijfel je?
Je hebt voldoende aanvangsniveau als je zelf je diafragma kunt instellen, als je weet waar de ISO-gevoeligheid instelling zit en als je enigszins begrijpt hoe hoe ISO en Diafragma kunnen werken. Indien je dat niet weet of verwacht dat je eerst wat basis uitleg nodig hebt adviseren we je eerst een Nikon Quick Start Workshop te volgen,

De Quick Start Workshop is een basiscursus die je een overzicht geeft over wat fotografie te bieden heeft. Tevens leer je er een begin te maken met het instellen van Diafragma, ISO-gevoeligheid en Sluitertijd.
Deze workshop borduurt daar op voort: je krijgt heel veel praktijkvoorbeelden die je helpen met het krijgen van meer ervaring met het instellen van je camera. Je begrijpt tijdens deze workshop daardoor waar een fotograaf op let bij het instellen van zijn camera. Tevens krijg je tips en trucs om het uiterste uit je camera te halen.

Ja, dat kan. Het inschrijfgeld is dan mogelijk hoger. Indien dat zo is, zie je dit op de pagina van de workshop zelf. Houd er rekening mee dat dat de trainer zeker een aantal, maar mogelijk niet alle functies van je camera kent. De mogelijkheid om extra uitleg te krijgen over uw specifieke camera is binnen het concept ‘Create en Explore’ aanwezig, maar de trainer zal de algmene flow van de workshop voorrang geven op specifieke uitleg over uw camera. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Een Create & Explore Workshop begint over het algemeen nét na de lunch. Dat is vaak rond 13:00 uur. Op uw ticket en op de pagina van de workshop vindt u altijd de juiste tijd.

Tijdens de theorieles van de workshop leer je de belangrijkste dingen over diafragma, sluitertijden, witbalans en andere instellingen op je spiegelreflexcamera. In de praktijkles daarna leer je hoe je die theorie kunt gebruiken om betere en interessantere foto’s te maken.

Dat kan, maar we raden het niet echt aan. De workshops richten zich echt op spiegelreflexcamera’s. De theorie heeft dan ook geen betrekking op compactcamera’s of de Nikon 1 modellen en je kunt (helaas) geen vragen stellen over dit model.

De workshops worden gegeven door zeer ervaren Nikon fotografen/trainers.

De Nikon Quick Start workshops zijn geschikt voor beginners. Er is dan ook geen basiskennis vereist.

Dat kan, met de volgende voorwaarden:

Wil je verplaatsen of wijzigen? Het verplaatsen of wijzigen van de workshop is eenmalig mogelijk mits je de wijziging méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk aan Nikon School doorgeeft.

Wil je annuleren? Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien je de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk aan Nikon School doorgeeft.
Vermeld bij de annulering uitdrukkelijk welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals: locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. De restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School.

Waarom deze voorwaarden? Alle Nikon Quick Start Workshops worden momenteel tegen kostprijs aangeboden en er wordt geen winst gemaakt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Nikon School is genoodzaakt tot het maken van kosten aan trainers, organisatie, dierenparken etc nadat Nikon School een boeking als ‘definitief’ beschouwt. (Hetgeen 7 dagen voor aanvang van een workshop het geval is)

Wil je meer weten over annuleren? Klik dan op het tabblad ‘Workshop Voorwaarden’

Dat is helaas niet mogelijk, sorry. We leggen het je graag uit:
Nikon School kan alleen kortingsacties organiseren onder strikte voorwaarden. Alle Nikon Quick Start Workshops worden namelijk op dit moment tegen kostprijs aangeboden en er wordt geen winst gemaakt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Om dat mogelijk te maken kunnen we geen annuleringsservice bieden.
Kan je de workshop niet bezoeken door ziekte? Lees dan bij het tabblad ‘Workshop Voorwaarden’ of we iets voor je kunnen doen.

Deelnemers met een Nikon camera moeten deze eerst registreren op www.nikon.nl. Voor andere camera’s is dit niet verplicht.

Het serienummer staat op de onderkant van de camera en bestaat uit zeven cijfers. Bijvoorbeeld: 6017792.

Algemene Voorwaarden Nikon School Quick Start Workshops, Amsterdam, 23 januari 2017

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden Nikon’s Quick Start Workshops, georganiseerd door Learn to Inspire Events in samenwerking met Nikon Netherlands. De samenwerking tussen Learn to Inspire Events en Nikon Netherlands wordt hierna ‘Nikon School’ genoemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nikon School en de deelnemers aan de Nikon Quick Start Workshops.

1.1 Inschrijving vindt plaats via de website (www.nikonschool.nl) middels het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier.

1.2 Nikon School behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, onder andere, op grond van:
a. onvoldoende plaatsingsmogelijkheden;
b. artikel 7 lid 1;
c. niet (tijdige) betaling van het inschrijvingsgeld;
d. onvoldoende inschrijvingen.

1.3 De Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) heeft bepaald dat de 14 dagen durende bedenktermijn met betrekking tot internetaankopen niet geld voor diensten die betrekking hebben op vrijetijdbesteding. Nikon School volgt deze regelgeving.
Voor de deelnemer betekent dit dat indien de deelnemer een boeking voor een Nikon Quick Start Workshop doet via www.nikonschool.nl, deze boeking, na ontvangst van betaling door Nikon School, onherroepelijk, definitief en niet te annuleren is behoudens uitzonderingen genoemd in artikel 1.4.

1.4 Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien een deelnemer de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang schriftelijk aan Nikon School doorgeeft. De deelnemer dient hierbij uitdrukkelijk te vermelden welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. Restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School. Vouchers of kortingsbonnen worden nooit gerestitueerd.

1.5 Van de in artikel 1.4 genoemde annuleringsmogelijkheid kan per deelnemer slechts éénmalig gebruikt worden gemaakt. Indien de deelnemer besluit de workshop om te laten zetten naar een andere datum dan kan de workshop niet een extra keer worden geannuleerd. De annuleringsmogelijkheid is eveneens slechts eenmalig geldig per deelnemer wanneer Nikon School het inschrijfgeld heeft gerestitueerd aan de deelnemer en de deelnemer dezelfde soort workshop op eigen gelegenheid nogmaals boekt.

1.6 Indien de in artikel 1.4 genoemde annuleringstermijn is verstreken zal er nimmer worden overgegaan tot restitutie van het inschrijfgeld. Nikon School attendeert de deelnemer erop dat de Quick Start Workshops tegen kostprijs worden aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Na de genoemde termijn heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken etc welke een kosteloze annulering onmogelijk maken.

1.7.1 Nikon School realiseert zich dat in geval van overmacht of ziekte een deelnemer mogelijk niet kan deelnemen aan een Quick Start Workshop. Tegelijkertijd heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken enz. Dit terwijl dit soort workshops tegen kostprijs wordt aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Quick Start Workshop concept.
1.7.2 De motivatie van artikel 1.7.1 in acht nemende wordt de deelnemer het volgende aangeboden: indien de deelnemer verhinderd is door de in artikel 2.2. genoemde uitzonderingen mag de deelnemer deze tegen gereduceerd tarief opnieuw een ticket aanschaffen voor een Nikon Quick Start Workshop.
1.7.3 Indien de deelnemer verhinderd is door een andere reden dan in artikel 2.2 genoemde redenen zal alleen in gevallen van ernstige overmacht of ziekte door Nikon School worden overgegaan tot dit aanbod. De beoordeling hiervan gebeurt door Nikon School.
1.7.4 Indien de workshop is geboekt door middel van een voucher of kortingscode geldt dit aanbod niet.
1.7.5 Per 2017 is dit gereduceerde workshoptarief 50% van de originele adviesprijs van de Quick Start Workshop.

1.8 Indien Nikon School heeft vastgesteld dat de artikelen onder 1.7 van toepassing zijn, zal een kortingscode die aanschaf van een gereduceerd ticket mogelijk maakt per e-mail worden verzonden aan de deelnemer via het bij Nikon School bekende e-mail adres. De betreffende code is slechts eenmalig te gebruiken en wordt slechts één keer verzonden per deelnemer.

1.9 De deelnemer dient bij inschrijving het serienummer van de camera te vermelden. Per serienummer mag slechts 1 deelnemer zich inschrijven voor een workshop.

2.1 De deelname kan niet tussentijds worden beëindigd door de deelnemer, behoudens de uitzondering die staat vermeld in artikel 2.2.

2.2 De deelnemer kan de workshop beëindigen wegens langdurige ziekte aangetoond door een doktersverklaring (zwangerschap valt niet onder ziekte). Beëindiging kan plaatsvinden met ingang van het einde van de maand waarop de doktersverklaring per aangetekende brief door ons is ontvangen. Uit de doktersverklaring moet duidelijk blijken dat de deelnemer langdurig (mimimaal twee maanden) niet aan de workshop kan deelnemen. In bovengenoemd geval wordt door Nikon School bepaald of er over wordt gegaan tot terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld, of dat de workshop op een nader te bepalen tijdstip moet worden vervolgd.

3.1 Workshops worden conform een rooster uitgevoerd.

3.2 Nikon School behoudt zich het recht voor tussentijdse roosterwijzigingen aan te brengen of in uitzonderingssituaties (ter beoordeling van Nikon School) workshops naar een van haar andere locaties te verplaatsen.

3.4 Nikon School, Nikon Netherlands en Learn to Inspire Events alsmede de door hen ingeschakelde trainers zijn niet aansprakelijk voor kosten, ontstaan als gevolg van workshopuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van workshops naar een andere locatie.

4.1 De prijzen van de workshops worden vooraf vastgesteld en gepubliceerd op de website van Nikon School. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van acties, veranderende kosten ten aanzien van de uitvoering en andere oorzaken. Nikon School verleent geen compensaties ten gevolge van prijsschommelingen of prijswijzigingen.

4.2 Betaling geschiedt uitsluitend via de website (www.nikonschool.nl). Betalingen in contanten worden niet geaccepteerd.

4.3 Bij niet-tijdige betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan de advocaat van Nikon Netherlands. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de deelnemer.

4.4 Terugbetaling van inschrijfgeld is niet mogelijk, behoudens de uitzonderingen in art. 2.2

Lesmateriaal van Nikon School dan wel de door haar ingeschakelde docenten is auteursrechtelijk beschermd en blijft eigendom van Nikon School c.q. haar docenten. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen studie is verboden en mag niet aan derden worden verstrekt noch worden verkocht of gekopieerd of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld per email aan Nikon School.

7.1 Een deelnemer aan de workshop kan de toegang tot de workshop worden ontzegd indien hij of zij ontoelaatbaar gedrag vertoont, zoals vernieling, mishandeling (zowel lichamelijk als geestelijk) en ordeverstoring. Of er sprake is van ontoelaatbaar gedrag is ter beoordeling door Nikon School, dan wel haar docenten.

7.2 De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ingeval van art. 7 lid 1 blijft onverminderd bestaan.

7.3 Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochures verstrekte informatie (waaronder namen van docenten, tijden, inschrijfgelden en curricula). Nikon School behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

Nikon School, dan wel de door Nikon School ingeschakelde docenten of werknemers van Nikon School zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemers lijden als gevolg van of verband houdend met deelname aan de Nikon Quick Start Workshop(s).

Een deelnemer kan schriftelijk klachten kenbaar maken. Deze worden afgewikkeld conform de hiervoor geldende klachtenprocedure.

Heb je al zin om mee te doen met een Nikon Create & Explore Workshop? Je bent van harte welkom op de volgende locaties:

Dit zijn de eerstvolgende Nikon Create & Explore Workshops:

[fusion_events cat_slug=”cew-events” number_posts=”4″ columns=”4″ picture_size=”auto” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]