Sinds 2012 al meer dan 20.000 deelnemers!

Nikon School Nederland

Nikon
Quick Start Workshop

Quick Start Workshop:

Workshop voor beginnende Nikon gebruikers

Locaties

4 Dierentuinen in Nederland

Prijs:

€89 nu €59,-

Sinds 2012 al meer dan 20.000 deelnemers!

Nikon School Nederland

Nikon
Quick Start Workshop

Quick Start Workshop:

Workshop voor beginnende Nikon gebruikers

Locaties

4 Dierentuinen in Nederland

Prijs:

€89 nu €59,-

De Quick Start Workshop

  • Heb je zin in een snelle start in de fotografie zonder dat je eerst boekjes hoeft te lezen? Dan is dit dé workshop voor jou!

  • Deze workshop is perfect voor de beginnende hobbyist die zijn of haar Nikon camera beter wil begrijpen.

  • Je leert meer over de automatische standen en je leert Diafragma, Sluitertijd, ISO gevoeligheid en Autofocus te gebruiken

  • Wil je straks doorgroeien in de fotografie? Deze workshop is de perfecte basis die de basistechniek voor eens en altijd helder maakt! 

Wat maakt de Nikon Quick Start zo leuk en leerzaam?

Dit is de leukste en allerbeste manier jouw spiegelreflex te leren begrijpen!
__ Dit is een instap workshop: je hebt namelijk géén voorkennis nodig.
____ Deze workshop is voor iedereen die beter wil leren fotograferen.
______ Je leert hoe je instellingen als diafragma, sluitertijd en ISO gevoeligheid kunt gebruiken om betere foto’s te maken.
________ Onder begeleiding van een ervaren fotograaf breng je vervolgens de theorie in praktijk.
__________ Na afloop begrijp je je Nikon camera en vind je het nog leuker om foto’s te maken!

Locaties

Heb je al zin om mee te doen met een Nikon Quick Start Workshop?
Je bent van harte welkom op de volgende locaties:
 De volgende items heb je nodig voor deelname aan een Nikon Quick Start workshop:
  • Jouw Nikon spiegelreflex camera en objectieven
  • Een lege geheugenkaart
  • Een opgeladen batterij
  • Het bewijs van deelname (email op telefoon of papier)
  • Notitie app op je telefoon of pen en papier
  • Zin om te leren en foto’s te maken!

De Nikon Quick Start Workshop is bedoeld voor jou als beginnende spiegelreflexgebruiker.

In deze workshop maken we gebruik van heldere taal en krijg je duidelijke uitleg. Daardoor gaat het leren leuk en snel!
In het dierenpark krijg je eerst binnen uitleg over je camera en gaan we daarna samen wandelen door het dierenpark. Dat allemaal onder begeleiding van een ervaren trainer / professionele fotograaf.

Kortom: wil je graag jouw spiegelreflex leren begrijpen én op een leuke manier meteen uitproberen? Dan is de Quick Start Workshop de perfecte workshop voor jou!

Het Quick Start programma bestaat sinds 2012 en is een voortdurend programma.
De specifieke Quickstart data worden gepland op basis van hoe snel deze worden volgeboekt.
Circa 4-5 weken van te voren wordt bepaald waar en wanneer er een volgende Quick Start plaatsvindt.

(Let op: Er is dus geen vast schema of rooster wat we aan u kunnen doorgeven.)

Een workshop duurt ongeveer 3 uur, waarvan ongeveer 1,5 uur theorie en 1,5 uur praktijk.
De precieze verdeling tussen theorie en praktijk is afhankelijk van het weer, de vragen van deelnemers en andere omstandigheden.

Dat mag! Bij de kassa van het dierenpark staat uw naam op de gastenlijst en weten ze van uw komst.

Het inschrijfgeld is inclusief entree voor de locatie en 1 kopje koffie of thee, exclusief bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten).

Dat kan, onder voorwaarden: Het is mogelijk om beiden mee te doen met de workshop. Voor een tweede persoon wordt mogelijk een hoger bedrag voor inschrijving gevraagd indien het eerste ticket gekocht is via een actie. (Bekijk het huidige aanbod op de site om te zien of dat zo is)

Let op:  deze extra persoon kan alleen meedoen aan alle delen van de workshop wanneer er ook een extra ticket wordt gekocht. Bestel dus een extra workshopticket via deze website. (Een ticket kopen bij het dierenpark is niet voldoende en geeft geen recht op deelname aan een Nikon Workshop)

Ja, dat kan. De Quick Start is echter wel gemaakt voor Nikon camera’s. Houd er daarom rekening mee dat dat de trainer zeker een aantal, maar mogelijk niet alle functies van je camera kent. De mogelijkheid om extra uitleg te krijgen over uw specifieke camera is binnen het concept ‘Quick Start’ zeer beperkt.

Er worden twee workshops per dag gegeven.
De eerste workshop begint om 10.00u en eindigt om 13.00u. De tweede workshop is van 14.00u tot 17.00u.
We willen u vriendelijk vragen er rekening mee te houden dat door omstandigheden een workshop uit kan lopen.

Tijdens de theorieles van de workshop leer je de belangrijkste dingen over diafragma, sluitertijden, witbalans en andere instellingen op je spiegelreflexcamera. In de praktijkles daarna leer je hoe je die theorie kunt gebruiken om betere en interessantere foto’s te maken.

Dat kan, maar we raden het niet echt aan. De workshops richten zich echt op spiegelreflexcamera’s. De theorie heeft dan ook geen betrekking op compactcamera’s of de Nikon 1 modellen en je kunt (helaas) geen vragen stellen over dit model.

De workshops worden gegeven door zeer ervaren Nikon fotografen/trainers.

De Nikon Quick Start workshops zijn geschikt voor beginners. Er is dan ook geen basiskennis vereist.

Dat kan, met de volgende voorwaarden:

Wil je verplaatsen of wijzigen? Het verplaatsen of wijzigen van de workshop is eenmalig mogelijk mits je de wijziging méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk aan Nikon School doorgeeft.

Wil je annuleren? Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien je de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang van de workshop schriftelijk aan Nikon School doorgeeft.
Vermeld bij de annulering uitdrukkelijk welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals: locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. De restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School.

Waarom deze voorwaarden? Alle Nikon Quick Start Workshops worden momenteel tegen kostprijs aangeboden en er wordt geen winst gemaakt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Nikon School is genoodzaakt tot het maken van kosten aan trainers, organisatie, dierenparken etc nadat Nikon School een boeking als ‘definitief’ beschouwt. (Hetgeen 7 dagen voor aanvang van een workshop het geval is)

Wil je meer weten over annuleren? Klik dan op het tabblad ‘Workshop Voorwaarden’

Dat is helaas niet mogelijk, sorry. We leggen het je graag uit:
Nikon School kan alleen kortingsacties organiseren onder strikte voorwaarden. Alle Nikon Quick Start Workshops worden namelijk op dit moment tegen kostprijs aangeboden en er wordt geen winst gemaakt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Om dat mogelijk te maken kunnen we geen annuleringsservice bieden.
Kan je de workshop niet bezoeken door ziekte? Lees dan bij het tabblad ‘Workshop Voorwaarden’ of we iets voor je kunnen doen.

Deelnemers met een Nikon camera moeten deze eerst registreren op www.nikon.nl. Voor andere camera’s is dit niet verplicht.

Het serienummer staat op de onderkant van de camera en bestaat uit zeven cijfers. Bijvoorbeeld: 6017792.

Algemene Voorwaarden Nikon School Quick Start Workshops, Amsterdam, 23 januari 2017

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden Nikon’s Quick Start Workshops, georganiseerd door Learn to Inspire Events in samenwerking met Nikon Netherlands. De samenwerking tussen Learn to Inspire Events en Nikon Netherlands wordt hierna ‘Nikon School’ genoemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Nikon School en de deelnemers aan de Nikon Quick Start Workshops.

1.1 Inschrijving vindt plaats via de website (www.nikonschool.nl) middels het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier.

1.2 Nikon School behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, onder andere, op grond van:
a. onvoldoende plaatsingsmogelijkheden;
b. artikel 7 lid 1;
c. niet (tijdige) betaling van het inschrijvingsgeld;
d. onvoldoende inschrijvingen.

1.3 De Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) heeft bepaald dat de 14 dagen durende bedenktermijn met betrekking tot internetaankopen niet geld voor diensten die betrekking hebben op vrijetijdbesteding. Nikon School volgt deze regelgeving.
Voor de deelnemer betekent dit dat indien de deelnemer een boeking voor een Nikon Quick Start Workshop doet via www.nikonschool.nl, deze boeking, na ontvangst van betaling door Nikon School, onherroepelijk, definitief en niet te annuleren is behoudens uitzonderingen genoemd in artikel 1.4.

1.4 Annulering van de workshop is alleen mogelijk indien een deelnemer de annulering méér dan 7 dagen voor aanvang schriftelijk aan Nikon School doorgeeft. De deelnemer dient hierbij uitdrukkelijk te vermelden welke workshop geannuleerd dient te worden alsmede de specifieke details betreffende de te annuleren workshop zoals locatie, tijd, betaalde inschrijfgeld, etc. Restitutie van het betaalde inschrijfgeld geschiedt dan via Nikon School. Vouchers of kortingsbonnen worden nooit gerestitueerd.

1.5 Van de in artikel 1.4 genoemde annuleringsmogelijkheid kan per deelnemer slechts éénmalig gebruikt worden gemaakt. Indien de deelnemer besluit de workshop om te laten zetten naar een andere datum dan kan de workshop niet een extra keer worden geannuleerd. De annuleringsmogelijkheid is eveneens slechts eenmalig geldig per deelnemer wanneer Nikon School het inschrijfgeld heeft gerestitueerd aan de deelnemer en de deelnemer dezelfde soort workshop op eigen gelegenheid nogmaals boekt.

1.6 Indien de in artikel 1.4 genoemde annuleringstermijn is verstreken zal er nimmer worden overgegaan tot restitutie van het inschrijfgeld. Nikon School attendeert de deelnemer erop dat de Quick Start Workshops tegen kostprijs worden aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Quick Start Workshop concept. Na de genoemde termijn heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken etc welke een kosteloze annulering onmogelijk maken.

1.7.1 Nikon School realiseert zich dat in geval van overmacht of ziekte een deelnemer mogelijk niet kan deelnemen aan een Quick Start Workshop. Tegelijkertijd heeft Nikon School in verband met de boeking door de deelnemer reeds kosten gemaakt aan trainers, dierenparken enz. Dit terwijl dit soort workshops tegen kostprijs wordt aangeboden en er geen winst gemaakt wordt op het Nikon Quick Start Workshop concept.
1.7.2 De motivatie van artikel 1.7.1 in acht nemende wordt de deelnemer het volgende aangeboden: indien de deelnemer verhinderd is door de in artikel 2.2. genoemde uitzonderingen en de deelnemer een doktersverklaring
of andere geldige verklaring kan overleggen mag de deelnemer na goedkeuring van Nikon school een nieuw ticket voor een Nikon Quick Start Workshop tegen gereduceerd tarief aanschaffen.
1.7.3 Indien de deelnemer verhinderd is door een andere reden dan in artikel 2.2 genoemde redenen zal alleen in gevallen van ernstige overmacht of ziekte door Nikon School worden overgegaan tot dit aanbod. De beoordeling hiervan gebeurt door Nikon School.
1.7.4 Indien de workshop is geboekt door middel van een voucher of kortingscode geldt dit aanbod niet.
1.7.5 Per 2017 is dit gereduceerde workshoptarief 50% van de originele adviesprijs van de Quick Start Workshop.

1.8 Indien Nikon School heeft vastgesteld dat de artikelen onder 1.7 van toepassing zijn, zal een kortingscode die aanschaf van een gereduceerd ticket mogelijk maakt per e-mail worden verzonden aan de deelnemer via het bij Nikon School bekende e-mail adres. De betreffende code is slechts eenmalig te gebruiken en wordt slechts één keer verzonden per deelnemer.

1.9 De deelnemer dient bij inschrijving het serienummer van de camera te vermelden. Per serienummer mag slechts 1 deelnemer zich inschrijven voor een workshop.

2.1 De deelname kan niet tussentijds worden beëindigd door de deelnemer, behoudens de uitzondering die staat vermeld in artikel 2.2.

2.2 De deelnemer kan de workshop beëindigen wegens langdurige ziekte aangetoond door een doktersverklaring (zwangerschap valt niet onder ziekte). Beëindiging kan plaatsvinden met ingang van het einde van de maand waarop de doktersverklaring per aangetekende brief door ons is ontvangen. Uit de doktersverklaring moet duidelijk blijken dat de deelnemer langdurig (mimimaal twee maanden) niet aan de workshop kan deelnemen. In bovengenoemd geval wordt door Nikon School bepaald of er over wordt gegaan tot terugbetaling van een deel van het inschrijfgeld, of dat de workshop op een nader te bepalen tijdstip moet worden vervolgd.

3.1 Workshops worden conform een rooster uitgevoerd.

3.2 Nikon School behoudt zich het recht voor tussentijdse roosterwijzigingen aan te brengen of in uitzonderingssituaties (ter beoordeling van Nikon School) workshops naar een van haar andere locaties te verplaatsen.

3.4 Nikon School, Nikon Netherlands en Learn to Inspire Events alsmede de door hen ingeschakelde trainers zijn niet aansprakelijk voor kosten, ontstaan als gevolg van workshopuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van workshops naar een andere locatie.

4.1 De prijzen van de workshops worden vooraf vastgesteld en gepubliceerd op de website van Nikon School. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van acties, veranderende kosten ten aanzien van de uitvoering en andere oorzaken. Nikon School verleent geen compensaties ten gevolge van prijsschommelingen of prijswijzigingen.

4.2 Betaling geschiedt uitsluitend via de website (www.nikonschool.nl). Betalingen in contanten worden niet geaccepteerd.

4.3 Bij niet-tijdige betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan de advocaat van Nikon Netherlands. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de deelnemer.

4.4 Terugbetaling van inschrijfgeld is niet mogelijk, behoudens de uitzonderingen in art. 2.2

Lesmateriaal van Nikon School dan wel de door haar ingeschakelde docenten is auteursrechtelijk beschermd en blijft eigendom van Nikon School c.q. haar docenten. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen studie is verboden en mag niet aan derden worden verstrekt noch worden verkocht of gekopieerd of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld per email aan Nikon School.

7.1 Een deelnemer aan de workshop kan de toegang tot de workshop worden ontzegd indien hij of zij ontoelaatbaar gedrag vertoont, zoals vernieling, mishandeling (zowel lichamelijk als geestelijk) en ordeverstoring. Of er sprake is van ontoelaatbaar gedrag is ter beoordeling door Nikon School, dan wel haar docenten.

7.2 De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld ingeval van art. 7 lid 1 blijft onverminderd bestaan.

7.3 Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochures verstrekte informatie (waaronder namen van docenten, tijden, inschrijfgelden en curricula). Nikon School behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

Nikon School, dan wel de door Nikon School ingeschakelde docenten of werknemers van Nikon School zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemers lijden als gevolg van of verband houdend met deelname aan de Nikon Quick Start Workshop(s).

Een deelnemer kan schriftelijk klachten kenbaar maken. Deze worden afgewikkeld conform de hiervoor geldende klachtenprocedure.

Dit zijn de eerstvolgende Nikon Quick Start workshops:

[fusion_events cat_slug=”qsw-events” past_events=”no” number_posts=”4″ columns=”4″ column_spacing=”” picture_size=”auto” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” content_length=”” excerpt_length=”” strip_html=”” pagination=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”events-wrapper-customstyle-white” id=”” /]